İhale Arama
Hızlı erişimİhale Sonucu
Kazanan Firma
İhale Bedeli
İhale Bilgileri
İhale Konusu (KESTELEK AÇIK İŞLETME VE KONSANTRATÖR BİRİMİ DAHİL) 1 ADET KISMİ ZAMANLI İŞYERİ HEKİMİ VE 1 ADET DİGER SAĞLIK PERSONELİ HİZMET ALIMI İŞİ
İhale Tarihi 28.3.2017 14:00:00
İhale Kayıt No 2017 / 117482
İhaleyi Yapan Birim Bigadiç Bor İşl. Müd.
İhale Kapsamı Yurtiçi 4734
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Hizmet
İhale Usulü Açık İhale
İhale Durumu İptal Edilenler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdülüğü-Bigadiç/BALIKESİR
Sorumlu Personel Hüseyin KARAKURT
Telefon 0266 633 72 21-1241
Faks
Mail hkarakurt@etimaden.gov.tr
İhale Dokümanları
Dosyalar 1 İş yeri Hekimi Hiz. Sözleşme (31 kb)
Dosyalar 2 İş Yeri Hekimi ve Sağlık Hiz. Teknik Şartname (536 kb)
Dosyalar 3 İş YeriHekimi İdari Şartname (48 kb)
Dosyalar 4 Standart Formlar (106 kb)
İhale Metni
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN FAALİYET ALANLARINDA (KESTELEK AÇIK İŞLETME VE KONSANTRATÖR BİRİMİ DAHİL) 1 ADET KISMİ ZAMANLI İŞYERİ HEKİMİ VE 1 ADET DİGER SAĞLIK PERSONELİ HİZMET ALIMI İŞİ
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü'nün Faaliyet Alanlarında (Kestelek Açık İşletme ve Konsantratör Birimi Dahil) 1 Adet Kısmi Zamanlı İşyeri Hekimi ve 1 Adet Diger Sağlık Personeli Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/117482
1-İdarenin
a) Adresi : YENIKÖY YOLU ÜZERI 10441 BİGADİÇ/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2666337221 - 2666337223
c) Elektronik Posta Adresi : bigadic11@etimaden.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü (Kestelek Açık ve Konsantratör Birimi. Dahil) için ; 90.700 Dakika
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.05.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Yeniköy Yolu Üzeri 12 Km. Bigadiç/BALIKESİR
b) Tarihi ve saati : 28.03.2017 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) Olarak Yetkilendirildiğine Dair Belge