2010 Yılı
1) Potasyum Pentaborat Oktahidrat Üretim Prosesinin Geliştirilmesi

Potasyum pentaborat oktahidrat ürününün üretim koşullarının tespiti ve Kurumumuzun ürün portföyünün geliştirilmesi hedeflenen projede, borik asit ve potasyum hidroksit kullanılarak potasyum pentaborat oktahidrat üretimi laboratuar ölçekli yapılan çalışmalarla gerçekleştirilmiştir.
 
2) Elektroliz Yöntemiyle Borik Asit ve Sodyum Hidroksit Üretimi

Elektroliz yöntemiyle boraks çözeltisinden borik asit ve yan ürün olarak sodyum hidroksit üretiminin hedeflendiği proje için, Haziran 2009’da TÜBİTAK MAM ile bir sözleşme imzalanmış, reçine kolonlarında emprütelerinden ayrılan boraks çözeltisinden membranlı elektroliz yöntemiyle borik asit ve sodyum hidroksit üretilmiştir. Ayrıca, 100.000 ton/yıl kapasiteli borik asit  tesisi için fizibilite hazırlanmıştır.
 
3) Kolemanitin Polimerik Malzemelerde Alev Geciktirici Olarak Kullanılabilirliği

“Kolemanitin Polimerik Malzemelerde Alev Geciktirici Olarak Kullanılabilirliği” konulu proje kapsamında ODTÜ-Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cevdet KAYNAK ile proje sözleşmesi imzalanmıştır. Kolemanitin, günümüzde plastik malzemelerde  yaygın biçimde kullanılan Antimon Oksit’in kısmi oranlarda yerine geçebileceği düşünülerek çeşitli kombinasyonlar çalışılmış, yapılan testlerde, kolemanit, antimon oksitin kullanılma miktarını yarı yarıya azaltmış ve alev geciktirici özelliği olumlu sonuç vermiştir. 
Paylaş
Paylaş
  |   Yazdır