Eti Holding Dönemi 1998 - 2004
4/2/1998 tarihli ve 23248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 26/1/1998 tarihli ve 98/10552 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Etibank Genel Müdürlüğünün unvanı, Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiş ve kuruluşun yapısı içinde;
 
1) Eti Bor A.Ş.,
2) Eti Alüminyum A.Ş.,
3) Eti Krom A.Ş.,
4) Eti Elektrometalürji A.Ş.,
5) Eti Gümüş A.Ş.,
6) Eti Bakır A.Ş.,
7) Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.
 
bağlı ortaklık şeklinde teşkilatlandırılmıştır.
 
Özelleştirme Yüksek Kurulunun; 28/7/2000 tarihli ve 2000/63 sayılı kararı ile “Eti Bakır A.Ş.”,
 
10/10/2000 tarihli ve 2000/76 sayılı kararı ile “Eti Krom A.Ş., Eti Elektrometalürji A.Ş. ve Eti Gümüş A.Ş.” özelleştirme kapsam ve programına alınarak Teşekkülün bağlı ortaklığından çıkarılmıştır.
 
Yüksek Planlama Kurulu’nun 26/4/2001 tarihli ve 2001/T-9 sayılı kararı ile; “Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.’nin bağlı ortaklık statüsü kaldırılarak Teşekküle devredilmiş,
 
Yönetim kurulunun 18/10/2001 tarihli ve 143/1 sayılı kararıyla; Teşekkül bünyesinde faaliyet göstermek üzere “Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı” adı altında yeni bir daire başkanlığı kurulmuştur.
 
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 13/8/2003 tarihli ve 2003/49 ve 2003/45 sayılı kararı ile; Eti Alüminyum A.Ş. özelleştirme programına alınmıştır.
 
8/2/2000 tarihli ve 2000/283 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla; Teşekkülün iştiraki olan Eti Zeolit Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Teşekkülün bağlı ortaklığı haline getirilmiştir.
 
21/1/2004 tarihli ve 25353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9/1/2004 tarihli ve 2004/6731 sayılı kararname ve eki karar ile; Eti Holding Anonim Şirketinin adı, “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir. 
Paylaş
Paylaş
  |   Yazdır