Eti Maden İşl. Gen. Müd. 2004 -
Bağlı ortaklık statüsü kaldırılan Eti Bor Anonim Şirketine bağlı;
 
v   Bigadiç Bor İşletme,
v   Emet Bor İşletme,
v   Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme,
v   Kırka Bor İşletme,
v   Kestelek Bor İşletme
 
müdürlükleri, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.
 
Yüksek Planlama Kurulunun 30/12/2004 tarihli ve 2004/T-39 sayılı kararı ile; Eti Zeolit Kimya Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketinin bağlı ortaklık statüsü kaldırılarak, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.
 
Yönetim kurulunun 24/6/2010 tarihli ve 358/8 sayılı kararı ile Kestelek Bor İşletmesi, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü organizasyon yapısında üretim müdürlüğünün başmühendisliği haline getirilmiştir.
 
Yüksek Planlama Kurulunun 16/9/2009 tarihli ve 2009/T-22 sayılı kararıyla kabul edilen ve 9/11/2009 tarihli ve 27401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsünden Kestelek Bor İşletmesi çıkartılmıştır.
 
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/2/2011 tarihli ve 2011/14 sayılı kararı ile; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de bulunan %28,2 oranındaki iştirak hissesi özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır.
 
Yönetim kurulunun 9/4/2015 tarihli ve 621/3 sayılı kararıyla Teşekkül organizasyonunda; taşra teşkilatı olarak “Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak İşletmeleri İşletme Müdürlüğü” kurulmuştur.
 
Taş kömürü, kömür ve hidrokarbon kaynaklar hariç olmak üzere ülkemizin her türlü maden ve endüstriyel hammadde kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek ve yurt dışında da benzer faaliyetlerde bulunarak ülke ekonomisine azami katkıyı sağlamak, çalışmalarını verimlilik ve kârlılık ilkelerine göre yürütmek amacıyla teşkil edilmiş bulunan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Dünya bor sektörünün lider kuruluşudur.
Paylaş
Paylaş
  |   Yazdır