Kronoloji

Anadolu'nun madencilik potansiyelinin ortaya konulmasına ve işletilmesine yönelik çalışmaların tarih öncesi çağlardan günümüze kadar verilen uğraşın izlerini yurdun her köşesinde görmek mümkün olmaktadır. Türkiye'de madenciliğe yönelik bulgular M.Ö. 7000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Doğu Anadolu'dan çıkartılan obsidiyenlerin cilalı taş devrinde takas yoluyla civar kavimlere satışı da dikkate alınır ise dünya madenciliğinde Anadolu medeniyetlerinin önemi çok daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

(1890) Sultançayır Bor ocağından pandermit taşınırken…Anadolu’muzun bereketli topraklarında yaşamış ve madencilikte yükselmiş Eti Uygarlığından esinlenerek, adını Ulu Önderimiz Atatürk’ün verdiği Etibank (Eti Maden İşletmeleri), Ülkemiz madencilik sektöründe faaliyetleri ile önemli bir yere sahiptir. Dünya ekonomik krizinin ve ülkemizde kurtuluş savaşının yaşandığı dönemin hemen akabinde, Atatürk’ün çağları aşan ileri görüşü ile sanayileşme ve bunun motoru olan doğal kaynaklar ve finans olgularını bir arada sağlayan Etibank, 14.06.1935 tarihinde 2805 sayılı Kanunla kurulmuş olup 1998 yılının başında yeniden yapılandırılarak Eti Holding A.Ş., Ocak 2004 yılında tekrar yeniden yapılandırılarak Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü adını almıştır.

Taş kömürü, kömür ve hidrokarbon kaynaklar hariç olmak üzere ülkemizin her türlü maden ve endüstriyel hammadde kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek ve yurt dışında da benzer faaliyetlerde bulunarak ülke ekonomisine azami katkıyı sağlamak, çalışmalarını verimlilik ve kârlılık ilkelerine göre yürütmek amacıyla teşkil edilmiş bulunan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Dünya bor sektörünün lider kuruluşudur.

Kuruluşundan bu yana Etibank için bazı önemli kilometre taşları;
 

1934 Türkiye Cumhuriyetinin ilk maden yatırımlarından Keçiborlu/Isparta Kükürt İşletmesi kuruldu.
1935 Atatürk’ün direktifi ile ülkemizin yer altı kaynaklarını işletmek ve değerlendirmek üzere, sanayimizin ihtiyacı olan madenleri, endüstriyel hammaddeleri, enerjiyi üretmek ve her nevi banka işlemlerini yapmak üzere 14/6/1935 tarihli ve 2805 sayılı Kanunla Etibank kuruldu.
1939 Ergani/Elazığ Bakır İşletmesi ve Guleman/Elazığ Krom İşletmesi kuruldu.
1955 Demir madenciliği ve demir-çelik üretimi Türkiye Demir Çelik İşletmelerine devredildi.
1957 Kömür madenciliği Türkiye Kömür İşletmelerine devredildi.
Üçköprü/Muğla Krom İşletmesi ve Antalya Elekrometalürji İşletmesi kuruldu.
1958 Emet/Kütahya Kolemanit İşletmesi kuruldu.
1959 Küre/Kastamonu Bakır İşletmesi kuruldu.
1960 Halıköy/İzmir Civa İşletmesi kuruldu.
1964 Bandırma/Balıkesir Boraks İşletmesi kuruldu.
1965 Seydişehir/Konya Alüminyum İşletmesi kuruldu.
1968 Milas/Muğla Boksit İşletmesi kuruldu.
Karadeniz Bakır İşletmeleri ve Çinkur kuruldu.
1970 Kırka/Eskişehir Boraks İşletmesi kuruldu.
1972 Şarkkromları/Elazığ Ferrokrom İşletmesi ve Cumaovası/İzmir Perlit İşletmesi kuruldu.
1974 Beyşehir/Konya Barit İşletmesi ve Mazıdağı/Mardin Fosfat İşletmesi kuruldu.
1976 Bigadiç Bor İşletmesi kuruldu.
1979 Kestelek/Bursa Kolemanit İşletmesi kuruldu.
1980 Gümüşköy/Kütahya Gümüş İşletmesi kuruldu.
1982 1982 yılında Finlandiya’da Outokumpu tarafından kurulmuş olan Ab Etiproducts Oy firmasına Bakanlar Kurulunun 16/10/1979 tarihli ve 7/18331 sayılı kararı çerçevesinde 8/4/1982 tarihinde %50 hisse ile ortak olundu. 1995 yılında Etimine SA’nın, şirketin %50 hisse ile ortak olması sonucu şirketin hissedarları ve sermaye dağılımı değişmiştir.
  • İştirakimiz; Ab Etiproducts Oy’a bağlı alt şirket olarak 10/3/2005 tarihinde Rusya’da “Etiproducts Ltd” şirketi kurulmuştur.
1983 Türk madencilik sektörünün yabancı sermaye iştirakli ilk ve en büyük şirketi olan ve Etibank’ın %45 pay ile ortak olduğu Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş./Rize kuruldu.
1984 Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunun 22/4/1987 tarihli ve 87/6 sayılı kararı çerçevesinde 12/1/1984 tarihinde Lüksembourg’da kurulmuş olan Etimine SA şirketine hissedar olarak iştirak edildi.
 
Etimine SA’nın; Almanya’da, İtalya’da, Amerika’da ve Çin’de kurulu;
  • Etimine GmbH (22/7/1988 tarihinde Almanya’da kuruldu); 1/7/2014 tarihinde Etiproducts GmbH adıyla Etiproducts OY’a devredildi.
  • Etimine Italia SRL 1/3/1988 tarihinde İtalya’da kuruldu ve 26/11/2013 tarihinde kapatıldı.
  • Etimine USA Inc 24/8/2000 tarihinde Amerika’da kuruldu.
  • Etimine International Trade Co. 2006 yılında temsilcilik ofisi olarak Çin’de kuruldu ve 3/9/2010 tarihinde Shangai Etimine International Trade Co. adıyla ticari şirket olarak yapılandırıldı.
1993 Çinkur A.Ş. ve Etibank Bankacılık A.O. Etibank bünyesinden ayrılarak Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredildi
1994 Ergani Bakır, Keçiborlu Kükürt, Halıköy Civa, Mazıdağı Fosfat İşletmeleri kapatıldı.
1997 Bandırma I.Sodyum Perborat Monohidrat Tesisinin İşletmeye Alındı.
1998 26/1/1998 tarihli ve 98/10552 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Etibank; Eti Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıkları olarak yeniden yapılandırıldı. Bu kapsamda; Eti Holding A.Ş. ve bağı ortaklıkları olarak; Eti Bor A.Ş., Eti Alüminyum A.Ş., Eti Krom A.Ş., Eti Elektrometalürji A.Ş., Eti Gümüş A.Ş., Eti Bakır A.Ş., Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. bağlı ortaklıkları kuruldu.
2000 Özelleştirme Yüksek Kurulunun (ÖYK); 28/7/2000 tarihli ve 2000/63 sayılı kararı ile “Eti Bakır A.Ş.”, 10/10/2000 tarihli ve 2000/76 sayılı kararı ile “Eti Krom A.Ş., Eti Elektrometalürji A.Ş. ve Eti Gümüş A.Ş.” özelleştirme kapsam ve programına alınarak Teşekkülün bağlı ortaklığından çıkarıldı.
2000 8/2/2000 tarihli ve 2000/283 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla; Teşekkülün iştiraki olan Eti Zeolit Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Teşekkülün bağlı ortaklığı haline getirildi. Yüksek Planlama Kurulunun (YPK) 30/12/2004 tarihli ve 2004/T-39 sayılı kararı ile; bağlı ortaklık statüsü kaldırılarak, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne devredildi.
2001 YPK’nun 26/4/2001 tarihli ve 2001/T-9 sayılı kararı ile; “Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.’nin bağlı ortaklık statüsü kaldırılarak Teşekküle devredildi.
2003 ÖYK’nun 13/8/2003 tarihli ve 2003/49 ve 2003/45 sayılı kararı ile; Eti Alüminyum A.Ş. özelleştirme programına alındı.
2004 Eti Holding A.Ş., tekrar yeniden yapılandırma çerçevesinde Ocak 2004 ayında 09.01.2004 tarih ve 2004 / 6731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi.
Bağlı ortaklık statüsü kaldırılan Eti Bor Anonim Şirketine bağlı;  Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü, Bigadiç Bor işletme Müdürlüğü, Emet Bor İşletme Müdürlüğü, Kırka Bor İşletme Müdürlüğü ve Kestelek Bor İşletme Müdürlükleri, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.
Yüksek Planlama Kurulunun 30/12/2004 tarihli ve 2004/T-39 sayılı kararı ile; Eti Zeolit Kimya Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketinin bağlı ortaklık statüsü kaldırılarak, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.
Bandırma Yeni Sülfürik Asit Tesisi İşletmeye Alındı.
 
2005 DÜNYA BOR LİDERİ
2009 Yüksek Planlama Kurulunun 16/9/2009 tarihli ve 2009/T-22 sayılı kararıyla kabul edilen ve 9/11/2009 tarihli ve 27401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsünden Kestelek Bor İşletmesi çıkartılmıştır.
2010 Yönetim kurulunun 24/6/2010 tarihli ve 358/8 sayılı kararı ile Kestelek Bor İşletmesi, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünün başmühendisliği haline getirildi.
2011 Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/2/2011 tarihli ve 2011/14 sayılı kararı ile; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de bulunan %28,2 oranındaki iştirak hissesi özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır.
2013 İçeriği doğal hammaddelerden oluşan, doğal hayata ve insan sağlığına duyarlı Eti Matik Bor Temizlik Ürünü üretildi.
2014 Yönetim kurulunun 26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararı ile İzmir ve İstanbul Lojistik Müdürlükleri kapatılmış, ürünlerin yurt dışına ihraç edilmesi ile ilgili lojistik işlemler merkez teşkilatından yapılmaya başlanmıştır.
2015 Yönetim kurulunun 9/4/2015 tarihli ve 621/3 sayılı kararıyla “Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak İşletmeleri İşletme Müdürlüğü” kurulmuştur.
Paylaş
Paylaş
  |   Yazdır