AR-GE ÇALIŞMALARI
Anasayfa > AR-GE ÇALIŞMALARI

Değişen ve Yenilenen Teknolojilerle Gelişen Bor

Hayatın birçok alanında kullanılan bor; cam, seramik, tarım, temizlik- deterjan, ahşap koruma, sağlık, yenilebilir enerji sistemleriyle birlikte yaygın bir kullanım alanına sahiptir.  Dünya Bor Lideri olan Eti Maden, bor ve bor ürünlerinin araştırılması ve geliştirilmesi çalışmalarını uluslararası kalite standartlarına uygun şekilde   gerçekleştirmektedir.

Eti Maden; modern standartlar ve ileri teknolojiye sahip Ar – Ge laboratuvarlarında; sürekli gelişim ilkesi doğrultusunda borun kullanım alanlarının artırılması, ürün portföyünün genişletilmesi, verimliliğin maksimum seviyeye ulaştırılması ve en önemlisi tüm üretim süreçlerinde çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için çalışıyor, teknoloji kullanımı ve inovasyonu tüm iş süreçlerinin odak noktası haline getiriyor.  Bu doğrultuda, yapılan Ar- Ge çalışmaları sonucunda; çinko borat, bor oksit, tarım alanlarındaki verimi en üst seviyeye taşıyan “Etidot-67” ve borlu temizlik ürünü “BORON” ürünleri geliştirilmiştir.

Eti Maden’in Doğal ve Yerli Temizlik Ürünü: Boron

Boron; petrol türevi katkı maddeleri içermeyen, yerli, doğal, bitkisel sabun içerikli, çamaşırlarda kimyasal kalıntı bırakmayan ve çok amaçlı kullanılan bir temizlik ürünüdür. Petrol türevi temizlik ürünleri hem insan sağlığını tehdit etmekte hem de çevre kirliliğine neden olmaktadır. Temizlik ve deterjan sanayisinde çevreye ve insan sağlığına duyarlı bir yaklaşım gösteren borlu temizlik ürünü “BORON”, düşük sıcaklıklarda üstün beyazlatma ve temizleme performansı sergilemektedir. Evsel ve endüstriyel lekeleri renkleri soldurmadan temizler ve ek yumuşatıcı kullanımı gerektirmeden çamaşırları yumuşatır. Ayrıca, mantar oluşumunu engelleyerek kötü kokuların açığa çıkmasına engel olur.

Etidot-67 ile Tarım Alanlarında Yüksek Verim

Eti Maden tarafından Ar – Ge çalışmaları sonucunda geliştirilen Etidot-67 ile tarım alanlarından yüksek verim alınmasının yanı sıra yüksek kalitede ürün elde edilmesi   sağlanmaktadır.  Etidot-67’nin tarım ürünlerine uygulanmasıyla birlikte meyve tohum kaybının önüne geçilerek maliyetler düşürülmektedir. %67 oranında bor oksit (B2O3) içeren Etidot-67; tarım endüstrisi için özel olarak geliştirilen bir ürün olup katı olarak toprağa ve sıvı olarak püskürtme yöntemiyle yapraklara uygulanmaktadır. Ayrıca, ahşap malzemeleri mantar gibi zararlı organizmalardan korumanın yanı sıra böcek ilacı olarak  da kullanılmaktadır.

 

Güncellenme Tarihi: 2018-07-01 20:55:04

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2024 Eti Maden