Faks İle Bilgi Edinme
Anasayfa > Faks İle Bilgi Edinme

Faks İle Bilgi Edinme

Faks ile gerçek kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusunda, faksın okunaklı ve anlaşılır olmasının yanında başvuru sahibinin; adı ve soyadı, imzası, T.C.Kimlik Numarası, oturma yeri veya iş adresi, Faks Numarası (dilekçe sahibi kendisine faks yoluyla cevap verilmesini isterse),istediği bilgi/belge  (Kanuna ve Yönetmeliğe ) uygun belirtilmesi zorunludur.EK-1formu doldurmak zorunludur.

Faks ile tüzel kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusunda, faksın okunaklı ve anlaşılır olmasının yanında başvuru sahibi tüzel kişinin; unvanı, adresi, yetkili kişinin imzası, yetkili kişinin T.C.Kimlik Numarası, yetkili kişinin yetki belgesi, istediği bilgi/belge (Kanuna ve Yönetmeliğe) uygun belirtilmesi zorunludur.EK-2formu doldurmak zorunludur.

T.C. kimlik numarası, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün İnternet sayfasından, başvuru sahibi tarafından verilen ad ve soyadın doğru olup olmadığının tespiti amacıyla gerektiğinde sorgulanır. Gerçeğe aykırı ad ve soyadı ile yapılan başvurular işleme konulmaz.

Faks yoluyla gelen başvuru dilekçesinin kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimlerine ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Her türlü başvuruda, bilgi veya belgeye erişimin kısa sürede sağlanabilmesi amacıyla, istenen bilgi veya belgenin;konusu, varsa tarihi/sayısı,hangi birimden istendiği, ihtiyaç duyulan diğer hususların belirtilmesi işlemi hızlandıracaktır.

Başvuru okunaklı olmadığı takdirde geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Formları

FAKS NUMARAMIZ
(312) 294 24 31

Güncellenme Tarihi: 2018-06-29 16:31:45

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2024 Eti Maden