60.000 Yaş Ton Kalsine Demir Oksit Satış İhalesi
Anasayfa > İhaleler > 60.000 Yaş Ton Kalsine Demir Oksit Satış İhalesi

İhale Detayları

İhale Bilgileri
İlan Konusu 60.000 Yaş Ton Kalsine Demir Oksit Satış İhalesi
İhale Tarihi 2018-11-07 10:00:00
İlan No ---
İhale Yapan Birim Pazarlama ve Satış Dai. Bşk.
İhale Kapsamı
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık
İhale Durumu Değerlendirmedeki İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Madem İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Etlik Keçiören Ankara
İhale Dökümanları
İhale Metni

 

İ L A N

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

1- Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünün Sülfürik Asit Fabrikasında, sülfürik asit üretimi esnasında elde edilen toplam 60.000 yaş ton kalsine demir oksitin, sözleşme ve eklerinde belirtilmiş şartlar dahilinde açık artırma usulü ile satılması işidir.

2- İhaleye iştirak etmek isteyenler şartnameleri ve ihale ile ilgili diğer bilgileri mesai gün ve saatleri içerisinde aşağıdaki adresten temin edebilirler:
 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı

Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No : 1/A 06010 Etlik Keçiören/ANKARA

Tel: 0 312 294 23 42

 

3- Geçici teminat : Tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olmak kaydıyla istekliler, ihale bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

4- İhale tarihi 07.11.2018 olup isteklilerin teklif mektuplarını, en geç 07.11.2018 tarihi, saat 10:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermiş olmaları gerekir.

5- Geç yapılan müracaatlar ile postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6- Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Ceza ve İhalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

7- Teşekkül ihaleyi yapıp yapmamakta, İhale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2024 Eti Maden