105.000 yaş ton (87.150 kuru ton) Kalsine Demir Oksit Satışı
Anasayfa > İhaleler > 105.000 yaş ton (87.150 kuru ton) Kalsine Demir Oksit Satışı

İhale Detayları

İhale Bilgileri
İlan Konusu 105.000 yaş ton (87.150 kuru ton) Kalsine Demir Oksit Satışı
İhale Tarihi 2019-05-16 09:00:00
İlan No 00000
İhale Yapan Birim Pazarlama ve Satış Dai. Bşk.
İhale Kapsamı
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Diğer
İhale Usulü Açık
İhale Durumu Değerlendirmedeki İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No:1/A 06010 Etlik Keçiören/ANKARA
Sorumlu Personel İbrahim SAPMAZ
Telefon (312) 294 2159
Faks 0312 294 21 71
Eposta ibrahimsapmaz@etimaden.gov.tr
İhale Dökümanları
İhale Metni

 

 

 

İ L A N 

 


ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 

 

 

 

1- Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünün Sülfürik Asit Fabrikasında, sülfürik asit üretimi esnasında elde edilen toplam 105.000 yaş ton (87.150 kuru ton) kalsine demir oksitin, sözleşme ve eklerinde belirtilmiş şartlar dahilinde açık artırma usulü ile satılması işidir.

 

2- İhaleye iştirak etmek isteyenler şartnameleri ve ihale ile ilgili diğer bilgileri mesai gün ve saatleri içerisinde; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No:1/A 06010 Etlik Keçiören/ANKARA Tel : 0312 294 23 42 adresinden 200,-TL bedelle temin edilebilir. Şartname bedeli TC Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi TR06 0001 0017 4537 7122 4562 98 no.lu hesaba yatırılabilir.

 

3- Geçici teminat : Tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olmak kaydıyla istekliler, teklif ettiği bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

4- İhale tarihi 16.05.2019 olup isteklilerin teklif mektuplarını, en geç 16.05.2019 tarihi, saat 14:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermiş olmaları gerekir.

 

5- Geç yapılan müracaatlar ile postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

6- Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Ceza ve İhalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Teşekkül ihaleyi yapıp yapmamakta, İhale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

 

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2024 Eti Maden