İşe Alma Prosedürleri
Anasayfa > İşe Alma Prosedürleri

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN AÇIKTAN ATAMA PROSEDÜRÜ

Teşekkülümüzde sözleşmeli personel alımı; Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümlerine göre yapılmaktadır. Söz konusu Yönetmelik çerçevesinde; Teşekkülümüzde açıktan atama yapılacak sözleşmeli personelin pozisyon unvanı, adedi ve nitelikleri Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yayınlanan Tercih Kılavuzunda yer alır. Anılan merkezce KPSS sonucuna göre Kurumumuza yerleştirilen adaylardan, Teşekkülümüzce oluşturulan Değerlendirme Komisyonu’nca atanma şartlarını taşıdığı kararlaştırılan kişilerin atamaları yapılarak göreve başlamaları sağlanır.

İŞÇİ PERSONELİN AÇIKTAN ATAMA PROSEDÜRÜ

Teşekkülümüzde açıktan kadrolu işçi alımı; “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yapılmaktadır.
Söz konusu Yönetmelik çerçevesinde Teşekkülümüz işyerlerinde açıktan işe alınacak kadrolu işçi personel; iş kolu, meslek pozisyonu, öğrenimi gibi ayrıntılarla belirlenmekte ve yazılı ortamda işçinin çalıştırılacağı işyerinin bulunduğu yerdeki Türkiye İş Kurumu il müdürlüğü veya hizmet merkezinden talep edilmektedir. Türkiye İş Kurumu il müdürlüğü veya hizmet merkezi tarafından gönderilenler adaylar, anılan Yönetmelik hükümlerine göre Teşekkülümüzce oluşturulan Sınav Kurulu tarafından sözlü sınava tabi tutulmakta ve sınav sonucuna göre başarılı olan adayların iş başı yapmaları sağlanmaktadır.

Güncellenme Tarihi: 2018-07-01 22:54:48

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2024 Eti Maden